top of page
USDA-organic.jpg

ԱՄՆ Ազգային Օրգանական Ծրագիր

ELECTRONIC CODE OF FEDERAL REGULATIONS 205 (USDA NOP 7 eCFR-205)

USDA NOP 7 eCFR-205  հանդիսանում է  ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի Օրենսգրքի մաս, վերաբերվող Օրգանական Գյուղատնտեսությանը։

 

Ապրանքները սերտիֆիկացված սույն ստանդարտի պահանջներին իրավունք ունեն լինել մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական»՝ ԱՄՆ և այլ շուկաներում։

Հաշվի առնելով ԱՄՆ և Կանադայի միջև եկկողմանի համաձայնությունները, ապրանքները սերտիֆիկացված համաձայն NOP 7 eCRF 205-ի իրավունք ունեն լինել մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական» նաև Կանադական շուկայում։

FILES

NOP GENERAL CLIENT INFORMATION

ԱՄՆ ԱՕԾ  ընթացակարգերի համառոտ նկարագիր

NOP ADVERSE ACTION INFORMATION

Հակադիր գործողությունների համառոտ նկարագիր

ԱՄՆ ԱՕԾ ստանդարտ

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԱՄՆ ԱՕԾ ծառայությունների գնացուցակ

bottom of page