top of page
USDA NOP Logo

ԱՄՆ Ազգային Օրգանական Ծրագիր

ELECTRONIC CODE OF FEDERAL REGULATIONS 205 (USDA NOP 7 eCFR-205)

USDA NOP 7 eCFR-205  հանդիսանում է  ԱՄՆ Գյուղ Դեպարտամենտի Օրենսգրքի մաս, վերաբերվող Օրգանական Գյուղատնտեսությանը։

 

Ապրանքները սերտիֆիկացված սույն ստանդարտի պահանջներին իրավունք ունեն լինել մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական»՝ ԱՄՆ և այլ շուկաներում։

Հաշվի առնելով ԱՄՆ և Կանադայի միջև եկկողմանի համաձայնությունները, ապրանքները սերտիֆիկացված համաձայն NOP 7 eCRF 205-ի իրավունք ունեն լինել մակնշված «100% Օրգանական» կամ «Օրգանական» նաև Կանադական շուկայում։

SOE - Բացեք ձեր օրգանական ներուժը ECOGLOBE սերտիֆիկացմամբ

Ուշադրություն ներմուծողներին, առևտրականներին և պահեստներին Միացյալ Նահանգներում

Օրգանական սերտիֆիկացման լանդշաֆտը զարգանում է, և համապատասխանությունը առանցքային է շուկայում առաջադիմելու համար: USDA NOP-ի Օրգանական կիրառման ուժեղացման (SOE) կանոնը վերափոխում է այն ձևը, որը մենք սահմանում ենք օրգանական ամբողջականությունը: Պատրա՞ստ եք ընդունելու օրգանական սերտիֆիկացման ապագան:

Food Knolling

ՖԱՅԼԵՐ

ՈՉ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՄՆ ԱՕԾ  ընթացակարգերի համառոտ նկարագիր

ՈՉ ԱՆՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հակադիր գործողությունների համառոտ նկարագիր

ԱՄՆ ԱՕԾ ստանդարտ

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԱՄՆ ԱՕԾ ծառայությունների գնացուցակ

bottom of page