top of page
EU Organic Logo

ԵՄ 2018/848 կանոնակարգ

Շուտով...

2022 թվականի հունվարի 1-ից 2018 թվականի մայիսի 30-ի Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2018/848 կանոնակարգը (ԵՄ) կիրառելի օրենսդրական ակտ է, որը նաև հայտնի է որպես հիմնական ակտ, որը սահմանում է օրգանական արտադրանքի օրգանական արտադրության և մակնշման կանոնները, չեղյալ համարելով և փոխարինելով Խորհրդի 2007 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 834/2007 կանոնակարգը (ԵՀ): Նոր կանոնակարգը նախատեսում է անցումային ժամանակաշրջաններ որոշ նոր դրույթների կիրարկման համար, մասնավորապես՝ առևտրի վերաբերյալ: Խնդրում ենք տե՛ս 2018/848 Կանոնակարգի (ԵՄ) IX գլխի 2-րդ բաժինը, որտեղ Խորհրդի նախորդ թիվ 834/2007 կանոնակարգի (ԵՀ) և Հանձնաժողովի (ԵՀ) թիվ 889/2008 կանոնակարգի դրույթները կարող են կիրառվել սահմանափակ ժամկետով:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սերտիֆիկացման ընթացակարգերի համառոտ նկարագիր

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Արտադրության և գրանցումներ վարելու կանոններ

ԵՄ 2018/848 կանոնակարգ

ստանդարտ

ԵՄ Reg 2018/848 Օրգանական արտադրության մեջ օգտագործման համար թույլատրված արտադրանքի և նյութերի ցանկեր

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԵՄ համարժեք սերտիֆիկացման գնացուցակ

bottom of page