top of page
ECOGLOBE NON GMO Logo

NON GMO

GLOBAL CHALLENGE RESPONSE

NON GMO GLOBAL CHALLENGE RESPONSE-ը հանդիսանում է ԷԿՈԳԼՈԲ մասնավոր ստանդարտ, միտված ԳՓՕ-ներից զերծ արտադրանքի հավաստման:

 

Այս ստանդարտը նպատակ ունի պաշտպանելու NON GMO LOGO® տարբերանշանի կիրառումը, ընդգրկելով շահառուների ամբոջական ցանցը կազմված ՝ մատակարարներից, վերամշակողներից, վաճառողներից և ներկրողներից, որպեսզի պաշտպանվի մտահոգ սպառողի իրավունքները, ինչպես նաև նպաստել գլոբալ բնապահպանական պայմանագրերի իրականացմանը  Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության միջոցով նպաստելով բնության, շրջակա միջավայրի և առողջության համար պատասխանատու ընկերությունների բնապահպանական և առողջապահական նպատակներին:

Սույն սատանդարտով սերտիֆիկացված արտադրանքը կարող է կրել NON GMO LOGO® նշանը և ներկայանալ տեղական և միջազգային շուկաներում GMO FREE/NON GMO (Առանց ԳՓՕ) մակնշումներով:

ՖԱՅԼԵՐ

NON GMO GLOBAL CHALLENGE RESPONSE ՍՏԱՆԴԱՐՏ

Ներբեռնեք ստանդարտը ստորև հղումով

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

Ծանոթացեք ծառայությունների արժեքին

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
bottom of page