top of page
EU Organic Logo

ԵՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔ

Օրգանական սերտիֆիկացում համաձայն EU Reg. 834/2008,889/2008 Եվրամիության օրենքի համարժեք "Կանաչ Կովկաս" ստանդարտի

«ԳՐԻՆ ԿՈՎԿԱՍ» ստանդարտը հրապարակային փաստաթուղթ է, ԳՐԻՆ ԿՈՎԿԱՍ սերտիֆիկացման համակարգի թափանցիկության գրավականը ըստ ISO 17065 պահանջների։ «ԳՐԻՆ ԿՈՎԿԱՍ» ստանդարտը և նշանը հանդիսանում են «ԷԿՈԳԼՈԲ» ՍՊԸ մտավոր սեփականություն և ապրանքանիշ։

Սույն ստանդարտը մշտապես թարմացվում է համապատասխան ԵՄ օրենսդրության, ՀՀ Օրգանական Գյուղատնտեսության մասին օրենքի և Շվեյցարիայի Օրգանական Գյուղատնտեսության մասին որոշման փոփոխություններին։ Ստանդարտը նկարագրում է Օրգանական Կառավարման համակարգի վարման ցիկլի բոլոր պահանջները՝ պլանավորում, գործունեություն, հսկում, վերանայում։

«Գրին Կովկաս» ստանդարտի պահանջներով սերտիֆիկացված արտադրանքը իրավունք ունի մակնշվել որպես «Օրգանական», «ԲԻՈ», «ԷԿՈ» և այլ Հայական, Եվրամիության, Շվեյցարիայի և այլ շուկաներում հանդես գալիս։

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սերտիֆիկացման ընթացակարգերի համառոտ նկարագիր

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Արտադրության և գրանցումներ վարելու կանոններ

«ԳՐԻՆ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՏԱՆԴԱՐՏ

EC Reg. 834/2007, 889/2008 համարժեք ստանդարտ

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԵՄ համարժեք սերտիֆիկացման գնացուցակ

bottom of page